2010, സെപ്റ്റംബർ 22, ബുധനാഴ്‌ച


ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും വെലിചുനര്തെഇട്ടു സീട്ടെല്ലെണ്ണ്‍ഉ പറയുന്ന നേതാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ