2013, നവംബർ 20, ബുധനാഴ്‌ച

വളരെ  വർഷം  മുമ്പ്  നടന്നതാണ് .അന്നൊരു  ദു ;ഖ  വെള്ളിയാഴ്ച  ആയിരുന്നു .കോട്ടയം കലക്ട്രെടിനു സമിപമുള്ള കത്തോലിക്കാ പള്ളിയില നിന്നും കുരിശി ലെറ്റിയ  ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപവും ചുമന്നുകൊണ്ടു  വിലാപയാത്ര  മനോരമ ജങ്ക്ഷനിലെക്കു  നീങ്ങുകയാണ് .മൈക്കിലൂടെ വിലാപ ഗാനവും  ദു ;ഖ ബാന്റുമായി ഭയങ്കര ശ ബ് ദ  ത്തോടെ  നീങ്ങുകയാ ണ് .
  അപ്പോൾ  സമിപത്തുള്ള  സി .എസ് .ഐ .പള്ളിയിലും  ഇതേ ചടങ്ങ് നടക്കുകയായിരുന്നു ശ ബ്ദം അവര്ക്ക്  ചടങ്ങുകൾക്ക്  തടസ്സമായപ്പോൾ  പുരോഹിതൻ ഇറങ്ങിവന്നു മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യ പെട്ടെങ്കിലും യാതൊരു  ഫലവും കണ്ടില്ല .ഇ ചടങ്ങിൽ  പങ്കെടുത്തിരുന്ന എ .വി .ജി .എന്നയാൾ പെട്ടെന്ന്  റോഡിനു കുറുകെ  കിടന്നിട്ടു  കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതനോട്  പറഞ്ഞു .
 'അവിടെ മരിച്ച  ക്രിസ്തു  തന്നെയാണ്  ഇവിടെയും  മരിച്ചത് ."
 പെട്ടന്ന് ശ ബ്ധമെല്ലാം  നിലച്ചു .പിന്നിട്  ഏ റെ വര്ഷത്തേക്ക്  കൊട്ടും കുരവയു മായുള്ള ഇ  ചടങ്ങ്  നടന്നിരുന്നില്ല .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ